Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.01.2019 12:45:04 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Medzinárodná vedecká rada

International Scientific Board of  Institute of Roma European Studies
St. Elisabeth University of Health and Social Sciences

 

(Medzinárodná vedecká rada Ústavu rómskych európskych štúdií
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety)

 

 

Chairman (predseda): 

Assoc. Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

 

Members (členovia):

Prof. Dr. Elena Marushiakova, Ph.D.                       Institute for Transnational and Spatial History, School of History,                                                                                                   University of St Andrews, Scotland, UK

 

Assoc. Prof. Veselin Popov, Ph.D.                             Institute of Ethnology and Folklore Studies, Bulgarian Academy of                                                                                                Science, Bulgaria

Humberto García González-Gordon, PhD.             Deputy Director for Institutional Action and Territorial                                                                                                                                        Development, Fundación Secretariado Gitano Madrid, Spain

 

Assoc. Prof. Dr. Calin Rus, Ph.D.                                 Expert of Council of Europe, Director of  Intercultural Institute                                                                                                                        Timisoara, Romania

Assoc. Prof. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.          Dean of  Faculty of Social Sciences and Health, University of                                                                                                                                Constantine Philosopher, Slovakia

Prof. PhDr. René Lužica, ArtD.                                    Institute of Roma Studies, University of Constantine Philosopher,                                                                                                                    Slovakia

PaedDr. Gejza Adam, PhD.                                              Institute of beatific Z. Malla, St. Elisabeth University of Health and                                                                                                                Social Sciences, Slovakia

PhDr. Jozef Facuna, PhD.                                               National Institute of Education, Slovakia

 

 

TOPlist