Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 16.11.2017 10:33:05 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Študentská rada

Študentská rada zvolených zástupcov študentov ÚREŠ 
na  akademické roky 2015-2017:

V prípade akýchkoľvek pripomienok, návrhov, prípadne upozornení študenti Ústavu rómskch európskych štúdií kontaktuju príslušného zástupcu študentskej rady vo svojom ročníku:
 
 
1. Radka Bajnoková: radka.bajnokova@gmail.com
 
2. Zuzana Kohútová: susana382@gmail.com
 
3. Lucia Uličná: ulicna.lucia@gmail.com
 
4. Michal Uličný: ulicny.michal@centrum.sk
 
5. Bc. Janka Blašková: jankablasko57@gmail.com
 
6. Bc. Mária Môciková: mocikovam@centrum.sk
 
 
 
TOPlist