Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop
aktualizované: 21.05.2016 09:16:50 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Úvod
 
Ústav rómskych európskych štúdií
Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

- budova bývalej ZŠ na Tatranskej 10 (sídlisko Sásová)

(mapa MHD liniek tu)
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

 

Vedenie ústavu:  

Poverená vedením ústavu Mgr. Lenka Mydlová lenkamydlova@azet.sk 

 

0917 197 357

 

Zástupca  PhDr. Ladislav Fízik, PhD. romabusines@pobox.sk

 

0911 828 276

 

Zástupca pre pedagogickú činnosť PhDr. Jozef Facuna, PhD. jozef.facuna@gmail.com

 

0911 964 750

 

Tajomníčka ústavu: Ing. Denisa Ivaničová  d.ivanicova@gmail.com

 

0911 828 275 

 

ivanicova@vssvalzbety.sk 


 

 


 

 

TOPlist