Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop
aktualizované: 24.08.2015 12:56:47 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Úvod
 
Ústav rómskych európskych štúdií
Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

- budova bývalej ZŠ na Tatranskej 10 (sídlisko Sásová)

(mapa MHD liniek tu)
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

 

Vedenie ústavu:  

 
Riaditeľ ústavu: PhDr. Ladislav Fízik, PhD. fizik@vssvalzbety.sk 0911 828 276 
Zástupca riaditeľa ústavu pre oblasť vedy a výskumu: prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc. vincent@kovacic.name 0904 250 768 
Zástupca pre zahraničné vzťahy a medzinárodnú spoluprácu: doc. Dr. Hristo Kyuchukov, DrSc. hkyuchukov@gmail.com 0049 178 25 41 141
Zástupca pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., mimoriadny profesor VŠZaSP sv. Alžbety hajduk@vssvalzbety.sk 0911 902 454
Tajomníčka ústavu: Ing. Denisa Ivaničová  d.ivanicova@gmail.com 0911 828 275 
ivanicova@vssvalzbety.sk

 

Vyučujúci:

prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.
PhDr. Július Hauser
PhDr. Andrea Gállová
PhDr. Ladislav Fízik, PhD.
PhDr. Jozef Facuna, PhD.
PhDr. Peter Csóri
PhDr. Roman Berka
PaedDr. Milan Hejdiš, PhD.
Mgr. Ján Berky
Mgr. Andrea Fíziková
Mgr. Zuzana Balážová
JUDr. Michal Kunošík, CSc.
Ing. Štefan Szolnoky
doc. PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
doc. PhDr. Antonín Kozoň, PhD.
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., mim. prof.

 

 

TOPlist