Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop
aktualizované: 23.11.2015 09:19:11 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Úvod
 
Ústav rómskych európskych štúdií
Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

- budova bývalej ZŠ na Tatranskej 10 (sídlisko Sásová)

(mapa MHD liniek tu)
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

 

Vedenie ústavu:  

 

Poverený vedením ústavu 

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., mimoriadny profesor VŠZaSP sv. Alžbety

hajduk@vssvalzbety.sk

0911 902 454

Zástupca riaditeľa ústavu pre oblasť vedy a výskumu:

prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.

vincent@kovacic.name

0904 250 768 

Zástupca riaditeľa pre ďalšie vzdelávanie (starostov)

PhDr. Ladislav Fízik, PhD.

fizik@vssvalzbety.sk

0917 832 257

Tajomníčka ústavu:

Ing. Denisa Ivaničová 

d.ivanicova@gmail.com

0911 828 275 

ivanicova@vssvalzbety.sk

 


 

 

TOPlist