Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop
aktualizované: 09.02.2016 13:45:29 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Úvod
 
Ústav rómskych európskych štúdií
Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

- budova bývalej ZŠ na Tatranskej 10 (sídlisko Sásová)

(mapa MHD liniek tu)
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

 

Vedenie ústavu:  

 

Poverená vedením ústavu

Mgr. Lenka Mydlová lenkamydlova@azet.sk  0917 197 357

Tajomníčka ústavu:

Ing. Denisa Ivaničová 

d.ivanicova@gmail.com

0911 828 275 

ivanicova@vssvalzbety.sk

 


 

 

TOPlist