Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 27.03.2015 12:15:35 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Úvod
 
Ústav rómskych európskych štúdií
Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave

- budova bývalej ZŠ na Tatranskej 10 (sídlisko Sásová)

(mapa MHD liniek tu)
 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

 

Vedenie ústavu:  

 
Riaditeľ ústavu: PhDr. Ladislav Fízik, PhD. fizik@vssvalzbety.sk 0911 828 276 
Zástupca riaditeľa ústavu pre oblasť vedy a výskumu: prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc. vincent@kovacic.name 0904 250 768 
Zástupca pre zahraničné vzťahy a medzinárodnú spoluprácu: doc. Dr. Hristo Kyuchukov, DrSc. hkyuchukov@gmail.com 0049 178 25 41 141
Zástupca pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., mimoriadny profesor VŠZaSP sv. Alžbety hajduk@vssvalzbety.sk 0911 902 454
Tajomníčka ústavu: Ing. Denisa Ivaničová  d.ivanicova@gmail.com 0911 828 275 
ivanicova@vssvalzbety.sk

 


 

TOPlist