Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 16.11.2017 10:33:05 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Veda a výskum

POZVÁNKA na IV. medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému "Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru", ktorá sa uskutoční v dňoch 9. - 10. novembra 2017 v priestoroch Detašovaného pracoviska Bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach VŠZaSP sv. Alžbety. 

 

 

TOPlist