Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 29.06.2018 15:05:01 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre študentov

 

Oznam pre tohtoročných absolventov Mgr. štúdia:

Absolventi Mgr. štúdia, ktorí neboli na promóciách a ešte nemajú diplomy, môžu si ich vyzdvihnúť v pondelok 2.7.2018 medzi 11:00 h - 15:00 h.

 

 

Oznam pre 1. roč. Bc.:

Opravný termín zo skúšky zo Sociológie je pondelok 2.7.2018 o 14:00 h.

 

 

Oznam pre všetkých študentov:

Milí študenti, 
opäť tu máme dotazník spokojnosti študentov s našou školou, pedagógmi. Chceme Vás poprosiť, aby ste si našli čas na jeho vyplnenie :)

Dotazník spokojnosti študentov 2017-2018
 
Ďakujeme za spoluprácu :)
 
 

 

Upozornenie pre všetkých študentov:

Školné za letný semester je splatné do 31.3.2018 - NEZABUDNITE!!!
Platba sa realizuje vkladom na účet alebo bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou).
Variabilný symbol = OSOBNÉ ČÍSLO ŠTUDENTA (viď zoznamy nižšie)
Doklad o zaplatení je potrebné doniesť (poslať) tajomníčke ústavu do 13.4.2018!

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV:
Študenti bez indexu nebudú pripustení ku skúške!!!

 

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV: 

Kto nebude mať v indexe riadne zapísané hodnotenia zo všetkých skúšok, nebude zapísaný do vyššieho ročníka! 

 

 

Oznam pre všetkých študentov:

V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť na riadnom termíne skúšky a požiada vyučujúceho o individuálne preskúšanie, musí požiadať vyučujúceho o zapísanie hodnotenia do tohto Záznamu o skúške a tento čo najskôr odovzdať tajomníčke ústavu (inak nebude zabezpečené vloženie hodnotenia do systému evidencie hodnotení).

 

 

 

Zadanie Bc. práce

Zadanie Mgr. práce

 

 

 

slová študentskej hymny (aby ste vedeli spievať :)) Gaudeamus Igitur

 

TOPlist