Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 24.09.2018 14:06:18 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre študentov

 

Oznam pre študentov 2. roč. Bc.:

Prednáška z predmetu Špeciálna a liečebná pedagogika sa uskutoční vo štvrtok 4.10.2018 o 13:00 h

 

 

Upozornenie k platbám:

Školné za zimný semester je spolu so zápisným splatné v deň zápisu.
Platba sa realizuje vkladom na účet alebo bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou).
Variabilný symbol = OSOBNÉ ČÍSLO ŠTUDENTA
Doklad o zaplatení je potrebné doniesť na zápis do vyššieho ročníka.

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV:
Študenti bez indexu nebudú pripustení ku skúške!!!

 

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV: 

Kto nebude mať v indexe riadne zapísané hodnotenia zo všetkých skúšok, nebude zapísaný do vyššieho ročníka! 

 

 

Oznam pre všetkých študentov:

V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť na riadnom termíne skúšky a požiada vyučujúceho o individuálne preskúšanie, musí požiadať vyučujúceho o zapísanie hodnotenia do tohto Záznamu o skúške a tento čo najskôr odovzdať tajomníčke ústavu (inak nebude zabezpečené vloženie hodnotenia do systému evidencie hodnotení).

 

 

 

Zadanie Bc. práce

Zadanie Mgr. práce

 

 

 

slová študentskej hymny (aby ste vedeli spievať :)) Gaudeamus Igitur

 

TOPlist