Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.03.2018 07:11:34 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre študentov

 

Oznam pre študentov 1. roč. Bc.:

Náhradný termín skúšky z predmetu "Úvod do štúdia SP" zo zimného semestra sa uskutoční v piatok 23.3.2018 o 16:00 h.

 

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV:
Študenti bez indexu nebudú pripustení ku skúške!!!

 

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV: 

Kto nebude mať v indexe riadne zapísané hodnotenia zo všetkých skúšok, nebude zapísaný do vyššieho ročníka! 

 

 

Zoznamy študentov (osobné čísla):

1. roč. Bc., 2. roč. Bc., 3. roč. Bc., 1. roč. Mgr.2. roč. Mgr.

 

 

Oznam pre všetkých študentov:

V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť na riadnom termíne skúšky a požiada vyučujúceho o individuálne preskúšanie, musí požiadať vyučujúceho o zapísanie hodnotenia do tohto Záznamu o skúške a tento čo najskôr odovzdať tajomníčke ústavu (inak nebude zabezpečené vloženie hodnotenia do systému evidencie hodnotení).

 

 

 

Zadanie Bc. práce

Zadanie Mgr. práce

 

 

 

slová študentskej hymny (aby ste vedeli spievať :)) Gaudeamus Igitur

 

TOPlist