Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.11.2018 08:24:23 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre študentov

 

Oznam pre študentov 2. roč. Mgr.:

Prednáška z predmetu Metodológia kvalitatívneho výskumu plánovaná na sobotu 10.11.2018 sa presúva na piatok 7.12.2018.

Prednáška z predmetu SP so seniormi plánovaná na piatok 7.12.2018 sa presúva na sobotu 15.12.2018.
 
Prednáška z predmetu Komunitná sociálna práca plánovaná na piatok 9.11.2018 sa sa presúva na piatok 14.12.2018.
 
 
 
 
 

 

Oznam pre študentov 2. roč. Bc.:

Prednáška z predmetu Zamestnanosť a sociálna inklúzia rómskych komunít plánovaná na túto sobotu 27.10.2018 sa presúva na (POZOR ZMENA!) piatok 7.12.2018

 

 

Upozornenie k platbám:

Školné za zimný semester je spolu so zápisným splatné v deň zápisu.
Platba sa realizuje vkladom na účet alebo bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou).
Variabilný symbol = OSOBNÉ ČÍSLO ŠTUDENTA
Doklad o zaplatení je potrebné doniesť na zápis do vyššieho ročníka.

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV:
Študenti bez indexu nebudú pripustení ku skúške!!!

 

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV: 

Kto nebude mať v indexe riadne zapísané hodnotenia zo všetkých skúšok, nebude zapísaný do vyššieho ročníka! 

 

 

Oznam pre všetkých študentov:

V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť na riadnom termíne skúšky a požiada vyučujúceho o individuálne preskúšanie, musí požiadať vyučujúceho o zapísanie hodnotenia do tohto Záznamu o skúške a tento čo najskôr odovzdať tajomníčke ústavu (inak nebude zabezpečené vloženie hodnotenia do systému evidencie hodnotení).

 

 

TOPlist