Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 17.05.2018 15:27:51 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre študentov

 

Oznam pre 2. roč. Bc.:

SPV-komunikácia (2. skupina) pôvodne plánované na tento piatok 11.5.2018 sa presúva na sobotu 26.5.2018.

 
 

Oznam pre 1. roč. Bc. a 1. roč. Mgr.:

Náhradný termín skúšok Teória a základy SP (1. Bc.) a Teória SP (1. Mgr.) sa uskutoční v sobotu 12.5.2018 o 9:00 h (kabinet 2).

 

 

Oznam pre 1. roč. Bc.:

Vyhodnotenie odbornej praxe sa presúva z 11.-12.5.2018 na 8.-9.6.2018.

 

SPV-sebapoznanie a sebahodnotenie (6. skupina) pôvodne plánované na piatok 25.5.2018 sa presúva na piatok 1.6.2018.

 

 

 

 

Upozornenie pre všetkých študentov:

Školné za letný semester je splatné do 31.3.2018 - NEZABUDNITE!!!
Platba sa realizuje vkladom na účet alebo bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou).
Variabilný symbol = OSOBNÉ ČÍSLO ŠTUDENTA (viď zoznamy nižšie)
Doklad o zaplatení je potrebné doniesť (poslať) tajomníčke ústavu do 13.4.2018!

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV:
Študenti bez indexu nebudú pripustení ku skúške!!!

 

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV: 

Kto nebude mať v indexe riadne zapísané hodnotenia zo všetkých skúšok, nebude zapísaný do vyššieho ročníka! 

 

 

Zoznamy študentov (osobné čísla):

1. roč. Bc., 2. roč. Bc., 3. roč. Bc., 1. roč. Mgr.2. roč. Mgr.

 

 

Oznam pre všetkých študentov:

V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť na riadnom termíne skúšky a požiada vyučujúceho o individuálne preskúšanie, musí požiadať vyučujúceho o zapísanie hodnotenia do tohto Záznamu o skúške a tento čo najskôr odovzdať tajomníčke ústavu (inak nebude zabezpečené vloženie hodnotenia do systému evidencie hodnotení).

 

 

 

Zadanie Bc. práce

Zadanie Mgr. práce

 

 

 

slová študentskej hymny (aby ste vedeli spievať :)) Gaudeamus Igitur

 

TOPlist