Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.01.2019 12:45:04 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre študentov

 

Oznam pre študentov 1. roč. Mgr.:

 

Čas skúšky z predmetu Aplikovaná sociálna politika sa vo štvrtok 24.1.2019 posúva na 15:00 h.

 

Oznam pre študentov 1. roč. Bc.:

Čas skúšky z predmetu Všeobecná psychológia sa v sobotu 26.1.2019 posúva na 9:00 h.

 

 

Upozornenie k platbám:

Školné za letný semester je splatné do 31. marca 2019.
Platba sa realizuje vkladom na účet alebo bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou).
Variabilný symbol = OSOBNÉ ČÍSLO ŠTUDENTA
Doklad o zaplatení je potrebné odozvdať tajomníčke ústavu.

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV:
Študenti bez indexu nebudú pripustení ku skúške!!!

 

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV: 

Kto nebude mať v indexe riadne zapísané hodnotenia zo všetkých skúšok, nebude zapísaný do vyššieho ročníka! 

 

 

Oznam pre všetkých študentov:

V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť na riadnom termíne skúšky a požiada vyučujúceho o individuálne preskúšanie, musí požiadať vyučujúceho o zapísanie hodnotenia do tohto Záznamu o skúške a tento čo najskôr odovzdať tajomníčke ústavu (inak nebude zabezpečené vloženie hodnotenia do systému evidencie hodnotení).

 

 

TOPlist