Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.01.2019 12:45:04 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Štátne záverečné skúšky

Podrobnejšie informácie pre jednotlivé ročníky - viď odkaz na tejto strane vpravo hore :)

 

 

Termín štátnych záverečných Mgr. skúšok v AR 2018-2019: 3.-5. decembra 2018

Termín odovzdania Mgr. prác: do 31. októbra 2018 do EZP, do 17. novembra 2018 fyzicky

 

 

 

 

Slová študentskej hymny (aby ste vedeli spievať :)) Gaudeamus Igitur

 

Preloženie termínu štátnic 
Ak sa študent z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť riadneho termínu štátnej skúšky, môže požiadať o preloženie termínu štátnej skúšky. Žiadosť študent predloží najneskôr 3 týždne pred konaním štátnej skúšky vedúcemu pracoviska. Pritom sú možné dve možnosti:

A) preloženie termínu na najbližší (opravný) termín:

  • študent musí mať ukončené všetky skúšky a odovzdanú prácu
  • doručí na ústav žiadosť o zmenu termínu štátnic
  • v prípade doloženia dlhodobej PN môže byť tento termín rátaný ako prvý, inak sa považuje za prvý opravný termín

B) preloženie termínu o 1 rok (v nasledujúcom AR):

  • ak študent má ukončené všetky skúšky a odovzdanú prácu - doručí na ústav žiadosť o zmenu termínu štátnic na nasledujúci akademický rok, po schválení žiadosti vedúcim pracoviska doručí na študijné oddelenie žiadosť o prerušenie štúdia o 1 rok (študent neplatí zápisné, ani školné)
  • ak študent neodovzdá prácu ani do augusta ale má ukončené všetky skúšky - doručí na ústav žiadosť o zmenu termínu štátnic na nasledujúci akademický rok, po schválení žiadosti vedúcim pracoviska doručí na študijné oddelenie žiadosť o prerušenie štúdia o 1 rok (musí sa opätovne zapísať do ročníka a uhradiť poplatok za zápisné)
  • ak študent neodovzdá prácu a nemá ukončené všetky skúšky - doručí na študijné oddelenie žiadosť o prerušenie štúdia o 1 rok alebo žiadosť o opakovanie ročníka (musí sa opätovne zapísať do ročníka a uhradiť poplatok za zápisné a školné).

Praktické pokyny k obhajobe záverečnej práce

Používateľská príručka EZP

Smernica č. 7/2011 o náležitostiach zaverečných prác - Oprava Článku 8, bod b2 Smernice č. 7/2011: adresa pre vstup do systému EZP je ezp.vssvalzbety.sk

Pri problémoch so systémom EZP volajte: 0948 267 030 - v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00 hod.

- Zadanie bakalárskej záverečnej práce - vzor

Zadanie diplomovej záverečnej práce vzor 

TOPlist