Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.03.2018 07:11:34 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Podmienky prijatia na Bc. stupeň štúdia v akademickom roku 2018-2019
- stále je možné podávať si prihlášky na štúdium

 

Prihláška na bakalársky stupeň - vyplnenú prihlášku so všetkými náležitosťami je potrebné poslať priamo na študijné oddelenie: 

PhDr. Eva Chovanová
Študijné oddelenie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Palackého č. 1
P. O. Box 104
810 00 Bratislava

 

Smernica rektora č. 1/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2018-2019

 

 

TOPlist