Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 17.01.2018 10:53:13 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Podmienky prijatia na Bc. stupeň štúdia v akademickom roku 2018-2019
(prihlášky podané do 28.2.2018 - zľava na školnom za 1. semester 20%, t.j. namiesto 260€ iba 208€)

 

Prihláška na bakalársky stupeň - vyplnenú prihlášku so všetkými náležitosťami je potrebné poslať priamo na študijné oddelenie: 

SlavomíraTomíková
Študijné oddelenie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Palackého č. 1
P. O. Box 104
810 00 Bratislava

 

Smernica rektora č. 1/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2018-2019

 

 

TOPlist