Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.01.2019 12:45:04 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Termín a časy zápisov na štúdium v AR 2018-2019:

 

 

Podmienky prijatia na Mgr. stupeň štúdia v akademickom roku 2018-2019
Prihláška na magisterský stupeň 

Podmienky prijatia na Bc. stupeň štúdia v akademickom roku 2018-2019

Prihláška na bakalársky stupeň 

 

Vyplnenú prihlášku so všetkými náležitosťami je potrebné poslať priamo na študijné oddelenie: 

PhDr. Eva Chovanová
Študijné oddelenie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Palackého č. 1
P. O. Box 104
810 00 Bratislava

 

Smernica rektora č. 1/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2018-2019

 

 

TOPlist