Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 17.01.2018 10:53:13 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

2. roč. Mgr.

 

Štátnicové otázky Mgr. na AR 2016-2017

najneskôr do 3. marca 2017 je potrebné odovzdať všetky tieto náležitosti (budú prevzaté iba kompletné!!!):

  • 2x záverečnú prácu (zviazanú v tvrdej väzbe), do práce zväzujete zadanie záverečnej práce - bez podpisov školiteľa a vedúceho pracoviska
  • 1x CD so záverečnou prácou v PDF súbore – nelepiť do práce! CD označiť menom, priezviskom a akademickým rokom 2016-2017
  • 2x analytický list (do každej práce) - len vložiť do práce, nezväzuje sa
  • 2x podpísanú licenčnú zmluvu o použití školského diela zopnutú zošívačkou resp. vytlačenú obojstranne, resp. vyhlásenie autora o nesprístupnení diela – generuje systém EZP; lic. zmluva (resp. vyhlásenie) sa samozrejme tiež do práce nezväzujú
  • 1 x prihláška na štátnice
  • index so VŠETKÝMI zapísanými hodnoteniami s výnimkou hodnotenia za záverečnú prácu (zapisuje vedúci pracoviska). Skontrolujte si, či máte v indexe správne napísané svoje osobné údaje – podľa nich sa budú vypisovať diplomy (ak niekto zmenil priezvisko, je nutné dodať na študijné oddelenie sobášny list).

  Pokiaľ študent nedosiahol predpísaný počet kreditov, nebude môcť štátnu záverečnú skúšku absolvovať.

  • 1 x protokol o kontrole originality vytlačený obojstranne (zopnutý zošívačkou!) – generuje systém EZP, príp. zatiaľ aspoň potvrdenie o vložení práce do systému EZP - po vygenerovaní protokolu originality je potrebné ho ihneď dodať!

            Bez protokolu nebude študent pripustený ku skúške.

 

Záverečnú prácu (vo formáte .pdf) je potrebné vložiť do systému EZP aspoň týždeň pred odovzdávaním záverečnej práce – postup je uvedený v Používateľskej príručke EZP. Pri zadávaní ZP do systému EZP zadávajte dátum obhajoby podľa tohto predbežného ROZDEĽOVNÍKA.

Posudky oponentov budú študentom (v systéme EZP) k dispozícii najneskôr 3 dni pred začatím konania štátnych záverečných skúšok.

Ku štátniciam budú pripustení iba študenti, ktorí majú všetky podlžnosti vyrovnané a odkontrolované ekonomickým oddelením.

 

obal, tit. list, abstrakt

abstrakt v AJ

Praktické pokyny k obhajobe záverečnej práce

Používateľská príručka EZP

 

Do pozornosti dávame možnosť absolvovať na našej škole doplňujúce

pedagogické štúdium - viac info na http://ures.wbl.sk/Doplnujuce-pedagogicke-

studium.html

TOPlist