Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.01.2019 12:45:04 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

3. roč. Mgr.

Štátnicové otázky Mgr. 2018 - 2019

 

Začiatok štátnych záverečných skúšok: o 8:00 h

Príchod študentov do školy: najneskôr o 7:30h (nahrávanie prezentácií do PC)

 

 

 

NAJNESKÔR do 31.októbra 2018 je potrebné nahrať prácu do systému EZP!!! Používateľská príručka EZP

Pokiaľ sa študentovi nedá prihlásiť do svojho študentského mailového konta alebo ho ešte nemá vytvorené, je potrebné kontaktovať firmu Active net s.r.o.: 0948 267 030 - len počas pracovných dní v čase od 9:00 do 12:00 h.

Pokiaľ študent v systéme EZP nenachádza svojho školiteľa, je potrebné kontaktovať tajomníčku pracoviska.

NAJNESKÔR do 17.novembra 2018 je potrebné odovzdať všetky tieto náležitosti (budú prevzaté iba kompletné):

  • 1x záverečnú prácu (zviazanú v tvrdej väzbe), do práce zväzujete zadanie záverečnej práce - nepodpísané školiteľom ani vedúcim pracoviska, dátum schválenia témy: 30.9.2017
  •  1x CD so záverečnou prácou v PDF súbore – nelepiť do práce! CD označiť menom, priezviskom a akademickým rokom 2018-2019
  • 1x analytický list (do každej práce) - len vložiť do práce, nezväzuje sa
  • 1x podpísanú licenčnú zmluvu o použití školského diela zopnutú zošívačkou resp. vytlačenú obojstranne – generuje systém EZP; lic. zmluva sa samozrejme tiež do práce nezväzuje
  • 1 x prihláška na štátnice
  • index so VŠETKÝMI zapísanými hodnoteniami s výnimkou hodnotenia za záverečnú prácu (zapisuje vedúci pracoviska). Skontrolujte si, či máte v indexe správne napísané svoje osobné údaje – podľa nich sa budú vypisovať diplomy (ak niekto zmenil priezvisko, je nutné dodať na študijné oddelenie sobášny list).
  • 1 x protokol o kontrole originality vytlačený OBOJSTRANNE (ZOPNUTÝ ZOŠÍVAČKOU!) - stačí strany s rozpísaním percentuálnej zhody (bez časti "Detaily-zistené zhody") – generuje systém EZP, príp. zatiaľ aspoň potvrdenie o vložení práce do systému EZP - po vygenerovaní protokolu originality je potrebné ho ihneď DODAŤ!
  • doklad o zaplatení poplatku za štátnu záverečnú skúšku (185 €)

 

Ku štátniciam budú pripustení iba študenti, ktorí majú všetky podlžnosti vyrovnané a odkontrolované ekonomickým oddelením.

Pri zadávaní ZP do systému EZP môžete zadať jednotný dátum obhajob: 3.12.2018 - aby sa vám zobrazili dátumy obhajob, nezabudnite si pri registrácii zvoliť "Fakulta: Banská Bystrica", "Katedra: Ústav rómskych európskych štúdií" a "Odbor: Sociálna práca " 

Posudky oponentov budú študentom (v systéme EZP) k dispozícii najneskôr 3 dni pred začatím konania štátnych záverečných skúšok.

 

obal, tit. list, abstrakt

abstrakt v AJ

Praktické pokyny k obhajobe záverečnej práce

Používateľská príručka EZP

 

TOPlist