Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.03.2018 07:11:34 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

3. roč. Bc.
 

Štátnicové otázky Bc. na AR 2017-2018

 

NAJNESKÔR do 3. marca 2018 je potrebné odovzdať všetky tieto náležitosti (budú prevzaté iba kompletné!!!):

  • 2x záverečnú prácu (zviazanú v tvrdej väzbe), do práce zväzujete zadanie záverečnej práce - nepodpísané školiteľom a vedúcim pracoviska, dátum schválenia témy: 31.5.2017
  • 1x CD so záverečnou prácou v PDF súbore – nelepiť do práce! CD označiť menom, priezviskom a akademickým rokom 2017-2018
  • 1x analytický list (do každej práce) - len vložiť do práce, nezväzuje sa
  • 1x podpísanú licenčnú zmluvu o použití školského diela zopnutú zošívačkou resp. vytlačenú obojstranne – generuje systém EZP; lic. zmluva sa samozrejme tiež do práce nezväzujú
  • 1 x prihláška na štátnice
  • index so VŠETKÝMI zapísanými hodnoteniami s výnimkou hodnotenia za záverečnú prácu (zapisuje vedúci pracoviska). Skontrolujte si, či máte v indexe správne napísané svoje osobné údaje – podľa nich sa budú vypisovať diplomy (ak niekto zmenil priezvisko, je nutné dodať na študijné oddelenie sobášny list).

Pokiaľ študent nedosiahol predpísaný počet kreditov, nebude môcť štátnu záverečnú skúšku absolvovať.

  • 1 x protokol o kontrole originality vytlačený OBOJSTRANNE (ZOPNUTÝ ZOŠÍVAČKOU!) - stačí strany s rozpísaním percentuálnej zhody (bez časti "Detaily-zistené zhody") – generuje systém EZP, príp. zatiaľ aspoň potvrdenie o vložení práce do systému EZP - po vygenerovaní protokolu originality je potrebné ho ihneď DODAŤ!

Bez protokolu nebude študent pripustený ku skúške.

  • doklad o zaplatení školného za letný semester (260 €) + poplatku za štátnu záverečnú skúšku (185 €); môžu byť na jednom doklade (t.j. spolu 445 €)

Ku štátniciam budú pripustení iba študenti, ktorí majú všetky podlžnosti vyrovnané a odkontrolované ekonomickým oddelením.

 

Záverečnú prácu (vo formáte .pdf) je potrebné vložiť do systému EZP aspoň 10 dní pred fyzickým odovzdávaním záverečnej práce – postup je uvedený v Používateľskej príručke EZP.
Pri zadávaní ZP do systému EZP zadávajte dátum obhajoby podľa tohto predbežného 
ROZDEĽOVNÍKA (aktualizovaný 23.1.2018) - aby sa vám zobrazili dátumy obhajob, nezabudnite si v pri registrácii zvoliť "Fakulta: Banská Bystrica", "Katedra: Ústav rómskych európskych štúdií" a "Odbor: SP so zameraním na rómsku komunitu" 

Posudky oponentov budú študentom (v systéme EZP) k dispozícii najneskôr 3 dni pred začatím konania štátnych záverečných skúšok.

 

Praktické pokyny k obhajobe záverečnej práce

 

 

 

TOPlist